uw zorgpartner in de buurt
Beeld-125.jpg

Wat doet impegno?

Wij bieden tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt of het gezin toe en we laten niet snel los.

Wat biedt impegno?

  • individuele begeleiding (geen leeftijdsgrenzen)
  • individuele behandeling (geen minimumleeftijd, maximumleeftijd 64 jaar)
  • groepsbehandeling
  • gezinsondersteuning, voor gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind (dit is altijd onderdeel van een behandeltraject)
  • Huishoudelijke ondersteuning (alleen in specifieke gemeenten)

Daarnaast zijn per regio verschillende aanvullende modules en trainingen beschikbaar.

Waar is impegno actief?

Werkgebied impegno

impegno is anders

...staat naast de cliënt en naast het gezin
...betrekt de omgeving bij de zorg
...zoekt naar onorthodoxe oplossingen
...werkt met kleine, zelfstandige teams
...werkt met de beste professionals
...kent de netwerken in de buurt
...zet informele zorg verantwoord in
...werkt intensief samen met ketenpartners
...maakt resultaten meetbaar en openbaar
...houdt de organisatiekosten laag